Atomic structure of the 6H–SiC(0001) nanomesh Academic Article uri icon

authors

 • Chen, Wei
 • Xu, Hai
 • Liu, Lei
 • Gao, Xingyu
 • Qi, Dongchen
 • Peng, Guowen
 • Tan, Swee Ching
 • Feng, Yuanping
 • Loh, Kian Ping
 • Wee, Andrew Thye Shen

publication date

 • December 2005