Structure and dynamics of chloride ion pumping rhodopsin revealed by time-resolved SFX and atomic molecular dynamics simulations Conference Paper uri icon

authors

 • Liu, Haiguang
 • Yun, Ji-Hye
 • Li, Xuanxuan
 • Park, Jae-Hyun
 • Jin, Zeyu
 • Shi, Yingchen
 • Li, Chufeng
 • Hu, Hao
 • Wang, Yang
 • Pandey, Suraj
 • Carbajo, Sergio
 • Zatsepin, Nadia
 • Weierstall, Uwe
 • Hunter, Mark
 • Liang, Meng
 • Lane, TJ
 • Yoon, Chun Hong
 • Sierra, Raymond
 • Schmidt, Marius
 • Lee, Weontae

publication date

 • July 20, 2019