A two-dimensional electron gas based on a 5s oxide with high room-temperature mobility and strain sensitivity Academic Article uri icon

authors

 • Feng, Zexin
 • Qin, Peixin
 • Yang, Yali
 • Yan, Han
 • Guo, Huixin
 • Wang, Xiaoning
 • Zhou, Xiaorong
 • Han, Yuyan
 • Yi, Jiabao
 • Qi, Dongchen
 • Yu, Xiaojiang
 • Breese, Mark BH
 • Zhang, Xin
 • Wu, Haojiang
 • Chen, Hongyu
 • Xiang, Hongjun
 • Jiang, Chengbao
 • Liu, Zhiqi

publication date

 • February 2021

has subject area