Sverige saknar enhetliga riktlinjer rörande graviditetsdiabetes: Screening, diagnostik och handläggning varierar stort i mödrahälsovården Academic Article uri icon

publication date

  • November 13, 2007