PREDICTION OF CARDIOVASCULAR EVENTS WITH AORTIC STIFFNESS IN PATIENTS WITH ERECTILE DYSFUNCTION Conference Paper uri icon

authors

 • Vlachopoulos, Charalambos
 • Ioakeimidis, Nikolaos
 • Aznaouridis, Konstantinos
 • Terentes-Printzios, Dimitrios
 • Rokkas, Konstantinos
 • Aggelis, Athanasios
 • Synodinos, Alexandros
 • Christoforatou, Euaggelia
 • Panagiotakos, Dimosthenis
 • Stefanadis, Christodoulos

publication date

 • March 2012