Correlation of heat production of culprit atherosclerotic lesion with soluble cell adhesion molecules Conference Paper uri icon

authors

 • Toutouzas, K
 • Stefanadis, C
 • Tslamis, E
 • Vavouranakis, M
 • Kallikazaros, I
 • Vaina, S
 • Chrysochoou, C
 • Panagiotakos, D
 • Toutouza, M
 • Toutouzas, P

publication date

 • March 6, 2002