Self-assembly of silver–graphene hybrid on electrospun polyurethane nanofibers as flexible transparent conductive thin films Academic Article uri icon

authors

 • Huang, Yuan-Li
 • Baji, Avinash
 • Tien, Hsi-Wen
 • Yang, Ying-Kui
 • Yang, Shin-Yi
 • Wu, Sheng-Yen
 • Ma, Chen-Chi M
 • Liu, Hong-Yuan
 • Mai, Yiu-Wing
 • Wang, Nian-Hau

publication date

 • 2012

published in