Effect of Crossbreed on the Muscle Quality (Chemical Composition) in Yun-Ling Black Goats Academic Article uri icon

authors

 • JIA, Jun-jing
 • TIAN, Yun-bo
 • ZHANG, Xi
 • HUANG, Qi-chao
 • WEN, Sheng-ping
 • GU, Feng-ying
 • GE, Chang-rong
 • CAO, Zhen-hui
 • CHENG, Zhi-bin
 • Jois, M

publication date

 • January 2009