Scalable Production of Graphene Oxide Using a 3D-Printed Packed-Bed Electrochemical Reactor with a Boron-Doped Diamond Electrode Academic Article uri icon

authors

 • Lowe, Sean E
 • Shi, Ge
 • Zhang, Yubai
 • Qin, Jiadong
 • Wang, Shujun
 • Uijtendaal, Alexander
 • Sun, Jiqing
 • Jiang, Lixue
 • Jiang, Shuaiyu
 • Qi, Dongchen
 • Al-Mamun, Mohammad
 • Liu, Porun
 • Zhong, Yu Lin
 • Zhao, Huijun

publication date

 • 2019