Chinese Hospital President Manual (3rd edition) Book uri icon

authors

 • Wu, G
 • Wang, Y
 • Yu, Z
 • Qiu, Y
 • Zhu, Z
 • Liang, M
 • Wang, S
 • Zhang, Y
 • Jiao, H
 • Yu, S
 • Ruan, L
 • Tan, X
 • Wei, L
 • Jin, Q
 • Zhao, Z
 • Liu, F
 • Li, X
 • Zhao, Y
 • Zhang, J
 • Liu, Y
 • Pei, L
 • Yang, H
 • Liu, C
 • Yang, L
 • Wang, D
 • Wu, W
 • Kiu, T
 • Huang, F
 • Zhang, J
 • Hu, W
 • Gao, W
 • Zhang, W

publication date

 • 2011